Historia


Jesteśmy wolontariuszami przestrzeni publicznej – centrów miast, lasów, boisk, parków, ulic i innych zakamarków świata, który jest oddany do Twojej dyspozycji. Pomagamy go tworzyć, zmieniać, zwiedzać, odkrywać… Uczymy się i nauczamy wiedzy życiowej.

Ekipa promocyjna TCW w trakcie festiwalów FRIK i Święto Herbaty

Ekipa promocyjna TCW w trakcie festiwalów FRIK i Święto Herbaty

Tworzymy historię, która jest przyszłością. Zaczęło się od poszukiwania zajawki – czyli stanu pozytywnego napięcia wokół czegoś co po prostu można zrobić lepiej, fajniej, ciekawiej. I tak, w kwietniu 2008 roku pojawił się pomysł na „Cieszyn – Miasto młode w każdym wieku”.

Pomysł zrodził się w głowach dwudziestoparolatków Michała Palucha i Wojtka Małysza, których łączyły sprawy zawodowe i pasje sportowe. – Zobaczyliśmy miasto, w którym ludzie dzielą się pasją, różnymi pasjami, w którym chce się mieszkać i uczyć. Miasto wolnych ludzi, zjednoczonych w zajawce. – Wspomina Paluch. – Zobaczyliśmy to w wyobraźni, a chcieliśmy zobaczyć to na ulicy. – Dodaje Małysz.

Dwa lata później, dzięki współpracy z samorządem, szkołami średnimi, uczelnią wyższą zorganizowaliśmy Freestyle City Festival, zamieniając całe miasto w wielki fun park dla sportów ekstremalnych i dyscyplin freestylowych. To było jak realizacja marzenia z dzieciństwa. Ale nie naszego marzenia, ale marzenia całych pokoleń, żeby po prostu zrobić coś fajnego razem. Żeby odnieść sukces i nie narzekać.

Ekstremalny zjazd na rowerze w centrum miasta (Downtown) w trakcie FCF 2011. Ulica głęboka zamieniła się w tor dla bikerów.

Ekstremalny zjazd na rowerze w centrum miasta (Downtown) w trakcie FCF 2011. Ulica głęboka zamieniła się w tor dla bikerów.

Wokół Festiwalu, powstał wolontariat, prowadzony od początku metodami zarządzania zasobami ludzkimi, rodem z dydaktyki anglosaskiej i autorskich doświadczeń pedagogów Michała Palucha, Andrzeja Sitka. Po udanych edycjach Festiwalu, z pomocą gminy Cieszyn i Czeski Cieszyn zintegrowano wyszkolonych wolontariuszy w strukturę „Transgranicznego Centrum Wolontariatu i Wsparcia Imprez” finansowany przez mikroprojekt unijny.

Daniel Kożdoń, Martyna Daszkiewicz, Karolina Mulawka, Elka Kożuchowska – wolontariusze w przestrzeni miejskiej zapraszają na bitwę taneczną King of The Freestyle 2012.

Daniel Kożdoń, Martyna Daszkiewicz, Karolina Mulawka, Elka Kożuchowska – wolontariusze w przestrzeni miejskiej zapraszają na bitwę taneczną King of The Freestyle 2012.

Powołano w ten sposób pierwszy w historii miast wolontariat przestrzeni publicznej, którego misją stało się również jednoczenie podzielonego historią Cieszyna. Nauka języka czeskiego, spotkania z lokalnymi władzami, współorganizacja i pomoc w licznych miejskich imprezach, zredagowanie podręcznika metodycznego i techniczne wyposażenie biura stało się profesjonalnym zapleczem młodych działaczy.

Wolontariusze TCW w trakcie konferencji podsumowującej projekt (KaSS Strzelnica Czeski Cieszyn - 02.2013)

Wolontariusze TCW w trakcie konferencji podsumowującej projekt (KaSS Strzelnica Czeski Cieszyn – 02.2013)

W 2013 roku projekt Transgranicznego Centrum Wolontariatu zinstytucjonalizował się w samodzielne stowarzyszenie, realizując nadal obrane wcześniej cele – zjednoczenia miasta Cieszyna, aktywizowania młodych ludzi w przestrzeni publicznej, kształcenia i wspierania liderów lokalnych przedsięwzięć, rozwijania edukacji nieformalnej, nauki języka czeskiego. Biuro TCW jest często odwiedzane przez młodzież międzynarodową, polityków, edukatorów, przedstawicieli biznesu i administracji publicznej.

Metody organizacji pracy i działania TCW stały się przedmiotem zainteresowania licznych środowisk z różnych sektorów i regionów kraju. Aktualnie trwają plany replikacji dydaktyki TCW, zwanej „dydaktyką adekwatną” w innych gminach w Polsce. Najnowszą historię TCW pisze razem z Michałem Paluchem Prezes Stowarzyszenia – Wojciech Szczurek. Wszystkich twórców i liderów TCW połączył freestyle – czyli wolny styl w sporcie, kulturze i edukacji. Podczas I Kongresu Kultury i Komunikacji w Cieszynie, w grudniu 2012 roku, w obecności przedstawicieli świata kultury z całej Polski zadebiutował oficjalnie nurt kultury freestylowej pod następującymi tytułami prelekcji:

– Jak być niekulturalnie kulturalnym
– Freestyle w legalnym objegu

Wojciech Szczurek w czasie warsztatów "Freestyle w legalnym obiegu" podczas Kongresu Kultury i Komunikacji

Wojciech Szczurek w czasie warsztatów „Freestyle w legalnym obiegu” podczas Kongresu Kultury i Komunikacji

Transgraniczne Centrum Wolontariatu jest również swoistym centrum łączenia się w różnego rodzaju partnerstwa. Stąd liczne kontakty TCW z Urzędami Gmin, Starostwem Powiatowym, Instytucjami kultury i sportu, szkołami, Uniwersytetami, Poradniami jak i licznymi organizacjami z sektora pozarządowego.

Zobacz naszych partnerów w polecamy!